செயலாளர்

திருமதி.ஆர்.வரதலிங்கம்

செயலாளர்

மகளிர் விவகாரம், புனர்வாழ்வளித்தல், சமூக சேவைகள், கூட்டுறவு, உணவு வழங்கலும் விநியோகமும் மற்றும் தொழிற்துறையும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடும் மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சு

இல.4, புறூடி ஒழுங்கை, 
புங்கன்குளம் சந்தி  கண்டி வீதி,
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்

 

தொ.பே.: +94-21-222 0880
தொ.நகல்: +94-21-222 0882

மின்னஞ்சல்:
npminagri@yahoo.com

contact1

மகளிர் விவகார அமைச்சு

தபால் முகவரி : இல 04, புறூடி ஒழுங்கை, கண்டி வீதி, அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொ.பே.: 021222 0882

தொலைநகல். : 021222 0882

மின்னஞ்சல் : 

 

பதவி பெயர் தொலைபேசி இல.
செயலாளர் ஆர்.வரதீஸ்வரன் தொ.பே.: 021-2220880
தொ.நகல்: 021-2220882
உதவிச் செயலாளர் திருமதி.என்.லாகினி தொ.பே.: 021-2220883
தொ.நகல்: 021-2220882
பிரதம கணக்காளர் திரு.கே.திருக்குமார் தொ.பே.: 021-2220885
தொ.நகல்: 021-2220882
நிருவாக உத்தியோகத்தர் திரு.பி.ரமேஸ் தொ.பே.: 021-2220881
தொ.நகல்: 021-2220882