செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

உப உணவு உற்பத்தி நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

உளவனூர் கிராம மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தினரின் மேம்பாட்டிற்காக உப உணவு உற்பத்தி நிலையம் ரூபா 5 இலட்சம் செலவில் அமைக்கப்பட்டு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களினால்  சங்கத்தினரிடம் வைபவ ரீதியாக 04 யூலை 2017 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

இதன்போது அமைச்சர் கருத்து தெரிவிக்கையில் உற்பத்திப் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெரியவர்கள், இளைஞர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.

இந் நிகழ்வில்  கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளர் ஜே.ஜே. பெலிசியன், கிராம அபிவிருத்தி திணைக்கள மாவட்ட அதிகாரி, கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், கிராம சேவையாளர் மற்றும் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.