செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரினால் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு மின்விளக்குகள் வழங்கப்பட்டன

வடமாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் கிராமத்தின் விளையாட்டு வீரர்களும் கழகமும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு தனது 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான மூலதன நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து ரூ. 30,000 நிதியை ஒதுக்கி குறித்த கழகத்திற்கு தேவையான வலுக்கூடிய மின்விளக்குகள் ஐந்தினைக் கொள்வனவு செய்து குறித்த கழகத்தின் தலைவர் பி.நிலாளனிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு 24 யூலை 2017 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.

இதன்போது  அமைச்சின் உதவித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர் இ.சுரேந்திரநாதன் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாண பணிப்பாளர் ஜே.ஜே.சி.பெலிசியன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.