செயலாளர்

திரு.சி.சத்தியசீலன்
கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர்

கல்வி அமைச்சு அலுவலகம்,
செம்மணி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

 

தொ.இல: 021-221 9259

தொ.நகல்: 021-222 0794 கைபேசி: 0774933994

மின்னஞ்சல்:

sathiyaseelan1964@gmail.com

பணிக்கூற்று

கல்வி, கலாச்சார, விளையாட்டுத்துறைசார் செயற்பாடுகளில் ஓருங்கிணைப்பினையும் வழிகாட்டலையும் உறுதிப்படுத்தும் கொள்கைகளை உருவாக்குதலும், தனியாள் விருத்தி கட்டியெழுப்பப்படுவதை உறுதிப்படுத்தலும், வடமாகாணத்தில் சமநிலை ஆளுமையுள்ள சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தல்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

கல்வி அமைச்சு

வவுனியா செட்டிக்குளம் மகா வித்தியாலயத்தின் 2016 ம் ஆண்டுக்கான சாதனையாளர்கள் கௌரவிப்பும் பரிசளிப்பு நிகழ்வும் 09.10.2017 அன்று நடைபெற்றது.

வவுனியா செட்டிக்குளம் மகா வித்தியாலயத்தின் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சாதனையாளர் கௌரவிப்பும் பரிசளிப்பு நிகழ்வும் 09.10.2017 அன்று பாடசாலை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வில் கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சர் கலாநிதி கந்தையா சர்வேஸ்வரன் அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக கலந்துசிறப்பித்தார். 

 

2016 ம் ஆண்டு பாடசாலை சமூகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனைகளை நிகழ்த்தியோர் பிரதம விருந்தினராலும் அதிதிகளாலும் விருது வழங்கிக் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.