செயலாளர்

திரு.சி.சத்தியசீலன்
கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர்

கல்வி அமைச்சு அலுவலகம்,
செம்மணி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

 

தொ.இல: 021-221 9259

தொ.நகல்: 021-222 0794 கைபேசி: 0774933994

மின்னஞ்சல்:

sathiyaseelan1964@gmail.com

பணிக்கூற்று

கல்வி, கலாச்சார, விளையாட்டுத்துறைசார் செயற்பாடுகளில் ஓருங்கிணைப்பினையும் வழிகாட்டலையும் உறுதிப்படுத்தும் கொள்கைகளை உருவாக்குதலும், தனியாள் விருத்தி கட்டியெழுப்பப்படுவதை உறுதிப்படுத்தலும், வடமாகாணத்தில் சமநிலை ஆளுமையுள்ள சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தல்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

கல்வி அமைச்சு

மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் கௌரிஅம்பாள் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையில் புதிய கேட்போர்கூடத்துடன் இணைந்த வகுப்பறைக் கட்டடம் திறந்துவைப்பு


ஐப்பானிய மக்களின் நிதியுதவியுடன் ஐக்கிய நாடுகள் வதிவிட அமைப்பினால் மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் கௌரிஅம்பாள் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையில் புதிய கேட்போர்கூடத்துடன் இணைந்த வகுப்பறைக் கட்டடமானது நிர்மாணிக்கப்பட்டு 09.10.2017ம் திகதியன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

இந் நிகழ்வில் கௌரவ கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சர் கலாநிதி கந்தையா சர்வேஸ்வரன் அவர்களும் மன்னார் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் திருமதி. செ. சுகந்தி மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் வதிவிட அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் விருந்தினராக கலந்துசிறப்பித்து கட்டடத்தினை வைபவரீதியாக திறந்துவைத்தனர்.