chief-secretariat2

பிரதம செயலாளர்

wijialudchumi

திரு. அ. பத்திநாதன்
பிரதம செயலாளர்
வட  மாகாண சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொ.பே: 021-2220843
தொ.நகல்:021-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com

 

பிரதம செயலாளர் செயலகம்

இலங்கையின் 70வது சுதந்திரதின வைபவம் வடமாகாண பிரதம செயலாளர் செயலகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது

இலங்கையின் 70வது சுதந்திரதின வைபவம் வடமாகாண பிரதம செயலாளர் செயலகத்தில் 04.02.2018ல் பிரதம செயலாளர், திரு.அ.பத்திநாதன் அவர்களின் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது.