chief-secretariat2

பிரதம செயலாளர்

wijialudchumi

திரு. அ. பத்திநாதன்
பிரதம செயலாளர்
வட  மாகாண சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொ.பே: 021-2220843
தொ.நகல்:021-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com

 

பிரதம செயலாளர் செயலகம்

கிராமிய பாலங்கள் திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாலங்கள் மக்கள் பாவனைக்கென கையளிக்கப்பட்டன

வடக்கு மாகாண சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் கிராமிய பாலங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வவுனியா வடக்கு பிரதேசத்தில் அமைக்கப்பட்ட நெடுங்கேணி 6ம் மைல்கல் பாலம், நெடுங்கேணி பழைய தபாற்கந்தோர் வீதிப்பாலம், கரடியனாறு சூடுவெந்தான் பெரியமடு வீதிப்பாலம், பழையவாடி சமளங்குளம் வீதிப்பாலம் ஆகிய நான்கு பாலங்கள் மக்கள் பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட்டன.

இப்பாலங்கள் வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபை தவிசாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் வடக்கு மாகாண சபையின் வவுனியா மாவட்ட உறுப்பினர்களான தா.லிங்கநாதன் மற்றும் டாக்டர் ப.சத்தியலிங்கம் அவர்களால் 14 மே 2018 அன்று வைபவ ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டன.