chief-secretariat2

பிரதம செயலாளர்

wijialudchumi

திரு. அ. பத்திநாதன்
பிரதம செயலாளர்
வட  மாகாண சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொ.பே: 021-2220843
தொ.நகல்:021-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com

 

பிரதம செயலாளர் செயலகம்

கிராமிய பாலங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வவுனியா மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட பாலங்கள் மக்கள் பாவனைக்கென கையளிக்கப்பட்டன

வடக்கு மாகாண சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் கிராமிய பாலங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வவுனியா மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட பூவரசங்குளம் செட்டிகுளம் வீதிப்பாலம் 1, கந்தசாமிநகர் மெனிக்பாம் வீதிப்பாலம் 1, கந்தசாமிநகர் மெனிக்பாம் வீதிப்பாலம் 2, பூவரசங்குளம் செட்டிகுளம் வீதிப்பாலம் 2, புதுக்குளம் ஆண்டியாபுளியங்குளம் வீதிப்பாலம், இலுப்பைக்குளம் சின்னசிப்பிகுளம் வீதிப்பாலம் ஆகிய ஆறு பாலங்கள் வெங்கலசெட்டிகுளம் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் வடக்கு மாகாண சபையின் வவுனியா மாவட்ட உறுப்பினர்களான டாக்டர் ப.சத்தியலிங்கம், தா.லிங்கநாதன் மற்றும் இ.இந்திரராசா அவர்களால் 18 செப்ரெம்பர் 2018 அன்று வைபவ ரீதியாக மக்கள் பாவனைக்கு கையளிக்கப்பட்டது.

 

 

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500