chief-secretariat2

பிரதம செயலாளர்

wijialudchumi

திரு. அ. பத்திநாதன்
பிரதம செயலாளர்
வட  மாகாண சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொ.பே: 021-2220843
தொ.நகல்:021-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com

 

பிரதம செயலாளர் செயலகம்

'தேசிய கணக்காய்வுச்சட்டம்' தொடர்பான செயலமர்வு

மேற்படி செயலமர்வானது  வட மாகாண பிரதம செயலாளர் அவர்களின்  தலைமையில்  29 நவம்பர் 2018 அன்று யாழ் மாவட்டச் செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

இச் செயலமர்வில் பிரதம விருந்தினராக திரு எச்.எம்.காமினி; விஜயசிங்க, கணக்காய்வாளர் நாயகம், தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம் அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக திரு ஜீ. தேவஞானன், பிரதிக் கணக்காய்வாளர் நாயகம் (புலனாய்வு) அவர்களும், திரு என்.ஆர்.எம் தர்மசிறி, பிரதிக் கணக்காய்வாளர் நாயகம் ( என்.என்.ஈ) அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

2018ம் ஆண்டின் 19ம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச்சட்டம் தொடர்பான அறிமுக உரையை திரு ஜீ. தேவஞானன் - பிரதிக் கணக்காய்வாளர் நாயகம் (புலனாய்வு) அவர்கள் நிகழ்த்தினார்;. அதனைத் தொடர்ந்து கணக்காய்வுச்சட்டம் தொடர்பான விரிவான விளக்கத்தினை திரு எச்.எம்.காமினி விஜயசிங்க, கணக்காய்வாளர் நாயகம், தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம் அவர்கள் நிகழ்த்துக்காட்சி ஊடாக எடுத்தியம்பினார்.

குறித்த செயலமர்வில் செயலாளர்கள், பிரதிப் பிரதம செயலாளர்கள், திணைக்களத் தலைவர்கள், பிராந்திய திணைக்களத் தலைவர்கள், திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள், பிரதம கணக்காளர்கள், கணக்காளர்கள், நிர்வாக உத்தியோகத்தர்கள் உள்ளடங்கலாக 300ற்கும் மேற்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து பயனடைந்தனர்.

நிகழ்வின் இறுதியில் பிரதம செயலாளர் அவர்களால் பிரதம விருந்தினர் அவர்களிற்கு நினைவுச்சின்னம் வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பிரதம உள்ளகக்கணக்காய்வாளர் அவர்களின் நன்றியுரையுடன் பி.ப 4.30 மணியளவில் இனிதே நிறைவுற்றது.