செயலாளர்

திரு.சி.திருவாகரன்

செயலாளர்  
     சுகாதார, சுதேச மருத்துவ, நன்னடத்தை சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள்  அமைச்சு

1ம் மாடி, சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம். 

 

தொபே: +94-21-222 0800
தொ.நகல்: +94-21-222 0806 கை.தொ: 0773800022

மின். அஞ்சல்:
mhealthnpc@gmail.com

பணிக்கூற்று

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மருத்துவ முறைகளின் பயன்பாட்டின் மூலமாக உடல் உளரீதியான சிறந்த திருப்திகரமான மக்களையும் பெண்கள் உரிமை மற்றும் எதிர்கால சந்ததிகளான சிறுவர்கள் தொடர்பான பாதுகாப்பையும் வழங்குவதுடன் மாகாணத்தின் புனர்வாழ் வுநடவடிக்கைகள் ஊடாக எமது மாகாணத்தை தேசிய அபிவிருத்தியை நோக்கிநகர்த்துதல்.

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

சுகாதார அமைச்சு

டெங்கு நுளம்புப் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது

டெங்கு நுளம்புப் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் தொடர்பான  கலந்துரையாடல் வடமாகாண சுகாதார அமைச்சின்  கேட்போர் கூடத்தில் சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் திரு சி. திருவாகரன்  தலைமையில் 08 ஜனவரி 2019 அன்று  நடைபெற்றது. 

இக் கலந்துரையாடலில், தேசிய  நுளம்புப் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின்  பணிப்பாளர்,  கல்வி அமைச்சின் செயலாளர்,  மாவட்ட செயலாளர்கள்,  மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்,  பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்கள்,  உள்ளூராட்சி ஆணையாளரின் பிரதி நிதி,  உள்ளூராட்சி உதவி ஆணையாளரின் பிரதி நிதிகள் மற்றும்  சுகாதார திணைக்கள  உத்தியோகத்தர்கள்  ஆகியோர் கலந்துகொண்டார்கள்.