செயலாளர்

திரு.சி.திருவாகரன்

செயலாளர்  
     சுகாதார, சுதேச மருத்துவ, நன்னடத்தை சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள்  அமைச்சு

1ம் மாடி, சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம். 

 

தொபே: +94-21-222 0800
தொ.நகல்: +94-21-222 0806 கை.தொ: 0773800022

மின். அஞ்சல்:
mhealthnpc@gmail.com

பணிக்கூற்று

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மருத்துவ முறைகளின் பயன்பாட்டின் மூலமாக உடல் உளரீதியான சிறந்த திருப்திகரமான மக்களையும் பெண்கள் உரிமை மற்றும் எதிர்கால சந்ததிகளான சிறுவர்கள் தொடர்பான பாதுகாப்பையும் வழங்குவதுடன் மாகாணத்தின் புனர்வாழ் வுநடவடிக்கைகள் ஊடாக எமது மாகாணத்தை தேசிய அபிவிருத்தியை நோக்கிநகர்த்துதல்.

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

சுகாதார அமைச்சு

அச்சுவேலி பிரதேச வைத்தியசாலையில் ஆண், பெண் விடுதிக் கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

 width=500மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதிக் கொடை மூலம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆண் மற்றும் பெண்களுக்கான விடுதிக் கட்டிடம் அச்சுவேலி பிரதேச வைத்தியசாலையில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வு வட மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் சி.திருவாகரன் அவர்களினதும், வட மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி ஆ.கேதீஸ்வரன் அவர்களினதும் பிரசன்னத்தில் 2018ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதம் 14ந் திகதி திறந்து வைக்கப்பட்டது. இக்கட்டிடமானது மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதிக் கொடையின் மூலம் ரூபா 54.8 மில்லியன் செலவின் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

 width=500

 width=500