chief-secretariat2

பிரதம செயலாளர்

wijialudchumi

திரு. அ. பத்திநாதன்
பிரதம செயலாளர்
வட  மாகாண சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

தொ.பே: 021-2220843
தொ.நகல்:021-2220841
மின்னஞ்சல்:
chiefsecnpc@gmail.com

 

பிரதம செயலாளர் செயலகம்

முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை தொடர்பான அறிவுப்பகிர்வு கலந்துரையடல்

ஊவா மாகாண உத்தியோகத்தர்களிற்கும் வடக்கு மாகாண உத்தியோகத்தர்களிற்குமான முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை தொடர்பான அறிவுப்பகிர்வு கலந்துரையாடல் நிகழ்வுகள் 2019.01.24 ஆம் திகதி பேரவைச் செயலகத்தின் மாநாட்டு மண்டபத்திலும் 2019.01.25 ஆம் திகதி பிரதம செயலாளர் செயலகத்தின் மாநாட்டு மண்டபத்திலும் இடம்பெற்றது.

 

இக்கலந்துரையடலில் ஊவா மாகாணத்தின் சுகாதார அமைச்சின்  முகாமைத்துவ உதவியாளர்களான திரு.சாலித்த துமிந்த மற்றும் திரு.விதுரங்க கோசல பண்டார ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர்.