முதலமைச்சரின் செயலாளர்

mohanathan

திருமதி . ச. மோகநாதன்
செயலாளர்


முதலமைச்சரின் அமைச்சு 
கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை

கை.தொ.பே: 

தொ.இல: 21-205 7110
தொ.நகல்: 21-205 7120

மின்னஞ்சல்:

 

உள்ளூராட்சி அமைச்சு

தண்ணீரூற்றுப் பொதுச் சந்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது

தண்ணீரூற்றுப் பொதுச்சந்தையானது மக்கள் பாவனைக்காக முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களினால் 09 யூன் 2017 அன்று சம்பிரதாயபூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது. 

Read more...

புதுக்குடியிருப்பில் புதிய சந்தைத் தொகுதி திறந்து வைக்கப்பட்டது

உலக வங்கி மற்றும் அவுஸ்ரேலியா அரசாங்கத்தின் வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தகத் திணைக்களத்தின் நிதியுதவியுடன் வடக்கு கிழக்கு உள்ளூராட்சி சேவைகள் மேம்படுத்தல் திட்டத்தின் கீழ் ரூபா.9.19 மில்லியன் செலவில் அமைக்கப்பட்ட புதிய சந்தைத் தொகுதி முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களினால் 09 யூன் 2017 அன்று வைபவ ரீதியாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Read more...

சிவநகரில் பொது நூலகம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

முல்லைத்தீவு சிவநகரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பொது நுர்லகமானது முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களினால் 09 யூன் 2017 அன்று மக்கள் பாவனைக்காக சம்பிரதாயபூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Read more...

இயக்கச்சியில் சந்தை மற்றும் கடைத்தொகுதி என்பன திறந்து வைக்கப்பட்டன

உலக வங்கி மற்றும் அவுஸ்ரேலியா அரசாங்கத்தின் வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தக திணைக்கள நிதி உதவியுடன் வடக்கு கிழக்கு உள்ளூராட்சி சேவைகள் மேம்படுத்தல் திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 11.43 மில்லியன் ரூபா செலவில் அமைக்கப்பட்ட பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபையின் கடைத் தொகுதி வடமாகாண சபையின் முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களால் 27 மே 2017 அன்று மக்கள் பாவனைக்காக  சம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்துவைக்கப்பட்டது. 

Read more...

அக்கராயன் நீர் வழங்கல் திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது

வடமாகாண முதலமைச்சரின் அமைச்சின் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக் கொடை நிதி ரூபா 3.85 மில்லியன் செலவில் அமைக்கப்பட்ட பூநகரி பிரதேச சபையின் அக்கராயன் நீர் வழங்கல் திட்டம் வடமாகாண சபையின் முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களால் 27 மே 2017 அன்று மக்கள் பாவனைக்காக சம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. 

Read more...

கிராஞ்சி நீர் வழங்கல் திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது

வடமாகாண முதலமைச்சரின் அமைச்சின் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக் கொடை நிதி  ரூபா 9.13 மில்லியன் செலவில் அமைக்கப்பட்ட பூநகரி பிரதேச சபையின் கிராஞ்சி நீர் வழங்கல் திட்டம்  முதலமைச்சர் நீதியரசர் க.வி.விக்னேஸ்வரன் அவர்களால் 27 மே 2017 அன்று மக்கள் பாவனைக்காக சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. 

Read more...