செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

பாவற்குளம் மற்றும் முள்ளிக்குளத்தில் நன்னீர் மீன்குஞ்சுகள் விடப்பட்டன

வடக்கில் உள்ள நன்னீர் மீன்பிடியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு வடக்கு மாகாண சபையின் மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்களின் வழிகாட்டலில் செயற்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

Read more...

ஏனைய  மாகாணங்களிலுள்ள அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களுடன் சந்திப்பு நடைபெற்றது

வட மாகாண சபையின் மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால், வடக்கு மாகாணத்தினைச் சேர்ந்த, சிறையில் உள்ள அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டள்ளது.

Read more...

அனைத்து மாகாணங்களிலும் உள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களுக்கும் உதவித்திட்டம் - அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்களின் விசேட அறிவித்தல்.

வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சரின் விசேட வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் வடக்கின் 5 மாவட்டத்திலும் உள்ள சிறையில் வாடும் அரசியல் கைதிகளின் சுமார் 324 குடும்பங்களுக்கு தலா 5000.00 வீதம் அவர்களது வருமானத்தை உருவாக்கும் நோக்கோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டத்தில்

Read more...

வவுனியா மாவட்டத்தின் வீதி அபிவிருத்தி பணிகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடல்

வவுனியா மாவட்ட வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்திற்கு 27.07.2015 திங்கட்கிழமை பி.ப 1.00 மணியளவில் வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் விஜயத்தினை மேற்கொண்டார்.

Read more...

வவுனியா மாவட்டத்தில் உள்ள அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களை வடக்கு மாகாண மின்பிடி கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சா சந்தித்தார்

கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வவுனியா மாவட்டத்திலுள்ள அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களை 27.07.2015 திங்கட்கிழமை காலை 10.30 மணியளவில வடக்கு மாகாண மின்பிடி கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்கள் சந்தித்தார்,

Read more...

சிறையிலுள்ள கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களை அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்கள் சந்தித்தார்

வடமாகாண மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களை 24-07-2015 வெள்ளி அன்று காலை 11.30 மணியளவில் செல்வபுரம் மாதர் அபிவிருத்தி கட்டடத்திலும் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்களை கரைச்சி பிரதேச சபை மண்டபத்திலும் சந்தித்துக் கலந்துரையாடினார்.

Read more...