செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நன்னீர் மீன்பிடி சங்கங்களுடனான கலந்துரையாடலும் தேவை மதிப்பீடும்

வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சினால் தேசியநீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் (NAQDA) கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு மாவட்ட விரிவாக்கல் அதிகாரியின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நன்னீர் மீன்பிடி சங்கங்களுடனான கலந்துரையாடலும் தேவை மதிப்பீடும் 26.06.2015 அன்று காலை 10.30 மணியளவில் கிளிநொச்சி பிராந்திய நீர்வாழ்  உயிரின வளர்ப்பு விரிவாக்கல் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

Read more...

மன்னார் மற்றும் யாழ் மாவட்ட பயனாளிகளுக்கு துவிச்சக்கரவண்டிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது

வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்களின் குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதியில் இருந்து மன்னார் மற்றும் யாழ் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட 85 பயனாளிகளுக்கு துவிச்சக்கரவண்டிகள்  வழங்கும் நிகழ்வு 31-05-2015 ஞாயிறு காலை 11 மணிக்கு மன்னார் நகர சபை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

Read more...

கிளிநொச்சி மாவட்ட நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களுக்கு மானிய அடிப்படையில் உதவிகள் வழங்கிவைப்பு.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களில், தேசிய நீரியல் வளங்கள் அதிகாரசபையால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட இரண்டு சங்கங்களுக்கு மானிய அடிப்படையில் மீன்பிடி வலைகள் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

முல்லைத்தீவு மாவட்ட நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டது

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களில், தேசிய நீரியல் வளங்கள் அதிகாரசபையால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்களுக்கு மானிய அடிப்படையில் மீன்பிடி வலைகள் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

வவுனியா மாவட்ட நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டது

வவுனியா மாவட்டத்தில் உள்ள நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களில், தேசிய நீரியல் வளங்கள் அதிகாரசபையால் தெரிவு செய்யப்பட்ட 17 சங்கங்களுக்கு சுமார் 220 கதிரைகளும் மானிய அடிப்படையில் மீன்பிடி வலைகளும் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

வடமாகாண சபையின் மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல்

வடமாகாண சபையின் மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களத்தில் கடமையாற்றும் ஆணையாளர், பதவி நிலை அலுவலர்கள், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கான கலந்துரையாடல் வடமாகாண சபை மாநாட்டு மண்டபத்தில் 22 மே 2015 அன்று நடைபெற்றது.

Read more...