செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்களுக்கான பார்த்தீனியத்தினைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான சட்ட ஏற்பாடுகள் பற்றிய பயிற்சிப் பட்டறை

வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்களுக்கான பார்த்தீனியத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகள் பற்றிய பயிற்சிப் பட்டறை விவசாயப் பணிப்பாளர் திரு.எஸ்.சிவகுமார் தலைமையில் கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாயப் பயிற்சி நிலையத்தில் 10.04.2018 அன்று நடைபெற்றது.

Read more...

வட மாகாண தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை

வடமாகாண தொழில் முயற்சியாளர்கள் நவீன நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதனூடாக ஏற்றுமதி நோக்கிய உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளவும் தொழில் முயற்சியை விரிவுபடுத்தவும் ஏதுவாக வேலைப்பட்டறை ஒன்றினை ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பேண்தகு நிலைபேறான அபிவிருத்தி பிரிவும், ஆரம்பக் கைத்தொழில் அமைச்சும் வடமாகாண விவசாய அமைச்சுடன் இணைந்து 05.04.2018 அன்று யாழ்ப்பாண மாவட்டச் செயக மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடாத்தியது. 

Read more...

கிளிநொச்சி மாயவனூர் கிராமத்திற்கான முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்கவின் விஜயம்

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் மாயவனூர் கிராமத்தில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலகத்தின் அனுசரணையுடன் வடமாகாண விவசாய அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார ஊக்குவிப்பு நிகழச்சித்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களை முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலத்தின் தலைவருமான சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்க அவர்கள் 03.04.2018 அன்று பார்வையிட்டார்.

Read more...

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட அம்மாச்சி பாரம்பரிய மற்றம் போசணை மிகு உணவு தயாரிப்பு மற்றம் விற்பனை நிலையம் மன்னாரில் திறந்து வைக்கப்பட்டது

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட "அம்மாச்சி' பாரம்பரிய மற்றம் போசணை மிகு உணவு தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை நிலையம்;, மன்னார், முருங்கன் பகுதியில்; 28 மார்ச் 2018 அன்று வடமாகாண விவசாய அமைச்சர் கந்தையா சிவனேசன் அவர்கள் சார்பாக கலந்து கொண்ட வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் வைத்தியக் கலாநிதி ஜி.குணசீலன் அவர்களினால் சம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்ட்டது.

Read more...

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மன்னார், நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் அலுவலகம் திறந்து வைககப்பட்டது

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மன்னார் மாவட்டத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலாளர் அலுவலகம், பள்ளமடு, மன்னார் எனும் இடத்தில் 28 மார்ச் 2018 அன்று வடமாகாண விவசாய அமைச்சர் கந்தையா சிவனேசன் அவர்கள் சார்பாக கலந்து கொண்ட வடமாகாண சுகாதார அமைச்சர் வைத்திய கலாநிதி ஜி.குணசீலன், வடமாகாண சபை உறுப்பினர் திரு.அப்துல் நியாஸ் சீனி மற்றும் பிரதம செயலாளர், வடமாகாணம் திரு.அ.பத்திநாதன் ஆகியோர் சம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்து வைத்தனர்.

Read more...

கடற்பாசி வளர்ப்பிற்கான உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன

மீனவ சங்கங்களின் வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் முகமாக விசேட திட்டத்தின் கீழ் மீள்குடியேற்ற அமைச்சினால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியினூடாக கடற்பாசி வளர்ப்புத்திட்டத்திற்கென கடற்பாசி வளர்ப்பிற்கான உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.  பயிற்சி வழங்கப்பட்ட முசலி, நானாட்டான், மற்றும் மன்னார் நகர  மீன்பிடி சங்கங்களுக்கு 3.6மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான உபகரணங்கள் வடமாகாண மீன்பிடி அமைச்சரினால் அமைச்சரின் மன்னார் உப அலுவலகத்தில் 25 யூலை 2017 அன்று வழங்கப்பட்டன. 

Read more...