செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடமாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல்

வடமாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கிடையிலான கலந்துரையாடல் வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையில் யாழ் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 12 மே 2015 அன்று இடம்பெற்றது.

Read more...

வடமாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல்

வடமாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கிடையிலான கலந்துரையாடல் வட மாகாண சபையின் மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையில் யாழ் மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 12 மே 2015 அன்று இடம்பெற்றது.

Read more...

முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடலுணவு ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினருடன் கலந்துரையாடல் - 08 மே 2015

முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடலுணவு ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் விசேட அழைப்பின் பேரில் 08 மே 2015 அன்று அங்கு விஜயம் மேற்கொண்ட வட மாகாண சபையின் மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள், சங்க பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.

Read more...

வடமாகாண போக்குவரத்து ஒழுங்குகளை சீரமைக்கும் விசேட ஒன்றுகூடல் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் நிறைவுபெற்றது

ஐந்து மாவட்டங்களிலுமுள்ள இலங்கை போக்குவரத்து சபை மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து பேரூந்துகளின் நேரசூசிகளை 60:40 என்ற விகிதாசார அடிப்படையில் புதிதாக தயாரித்து போக்குவரத்தில் ஒரு ஒழுங்குத்தன்மையை பேணும் பொருட்டு ஒன்றுகூடல் இடம்பெற்றது.இந்நேர அட்டவணை தயாரிப்பதற்காக மாவட்ட செயலக பிரதம கணக்காளர், இலங்கை போக்குவரத்து சபையினர், தனியார் போக்குவரத்து சங்கத்தினர், தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவினர், பொலிஸ் உயர்அதிகாரிகள் ஆகியோரை கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது.

Read more...

முல்லைத்தீவு மாவட்ட நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன - 08 மே 2015

வட மாகாண சபையின் மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சின் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடையின் (PSDG) நிதி ஒதுக்கீட்டில், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள 09 நன்னீர் மீன்பிடி சங்கங்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு 08 மே 2015 அன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.

Read more...

கிளிநொச்சி மாவட்ட நன்னீர் மீன்பிடியாளர் சங்கங்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன - 07 மே 2015

வடமாகாண மீன்பிடி, போக்குவரத்து, வர்த்தக வாணிப, கிராம அபிவிருத்தி, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சின் மாகாண குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி கொடையின் (PSDG) நிதி ஒதுக்கீட்டில் கிளிநொச்சி  மாவட்டத்திலுள்ள 08 நன்னீர் மீன்பிடி சங்கங்களுக்கு 07 மே 2015 அன்று

Read more...