செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

மடு பிரதேச செயலக எல்லைக்குட்பட்ட முள்ளிக் குளத்தில் நன்னீர் மீன்குஞ்சுகள் விடப்பட்டன - 03 ஒக்ரோபர் 2014

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி போக்குவரத்து கிராமிய அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாகாணத்திற்கென குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதியரிருந்து, மடு பிரதேச செயலக எல்லைக்குட்பட்ட முள்ளிக் குளத்தில்

Read more...

மன்னார் கட்டுக்கரை குளத்தில் நன்னீர் மீன்குஞ்சுகள் விடப்பட்டன - 02 ஒக்ரோபர் 2014

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி போக்குவரத்து கிராமிய அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக வாணிப அமைச்சிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாகாணத்திற்கென குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து, 02 ஒக்ரோபர் 2014 அன்று

Read more...

யாழ்ப்பாணத்தில் நவீன மீன் விற்பனை நிலையம் திறந்துவைப்பு – 01 ஒக்ரோபர் 2014

யாழ்ப்பாணத்தில்யாழ்ப்பாணத்தில் நவீன மீன் விற்பனை நிலையம் கடற்றொழில் மற்றும் நீரயல் வளத்துறை அமைச்சர் டாக்டர்.ராஜித சேனாரத்ன அவர்களால்  01 ஒக்ரோபர் 2014 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Read more...

அடம்பன் பிரதேச வைத்தியசாலையில் விசேட ஒன்றுகூடல் - 21 யூன் 2014

மன்னார் அடம்பன் பிரதேச வைத்தியசாலையில் 21.06.2014 சனிக்கிழமை காலை 11.00 மணியளவில் வைத்தியசாலைக்கான புதிய அபிவிருத்திக் குழுவை உருவாக்கும் நோக்கிலான விசேட ஒன்றுகூடல் நடைபெற்றது.

Read more...

மன்னார் கிறீன் பீல்ட் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு - 18 யூன் 2014

மன்னார் கிறீன் பீல்ட் விளையாட்டுக் கழகத்தின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக, வடமாகாண மீன்பிடி,போக்குவரத்து,கிராம அபிவிருத்தி மற்றம் வர்த்தக வாணிப அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால்  18.06.2014 ஆம் திகதி ஒரு தொகுதி விளையாட்டு உபகரணங்கள் அக்கழக வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

Read more...

மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்ட மக்களின் காணி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றிய விசேட கருத்தமர்வு - 17 யூன் 2014

மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களின் காணிகள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றிய விசேட கருத்தமர்வு 17.06.2014 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு மன்னாரில் இடம்பெற்றது.

Read more...