செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரால் தையல் இயந்திரம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது வாழ்வாதார உதவிகளின் அடிப்படையில் தையல் கலையை பயின்ற பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கி அவர்களது வாழ்வாதாரத்தினை உயர்த்தும் நோக்குடன் மன்னார் பிரதேச செயலாளர் பிரிவைச் சேர்ந்த பயனாளி ஒருவருக்கு தையல் இயந்திரமொன்று அமைச்சரினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Read more...

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் துவிச்சக்கரவண்டி வழங்கி வைத்தார்

கல்வியில் சாதனை படைத்தவர்கள் மற்றும் வறுமையில் கல்வியைத் தொடரும் மாணவர்கள் மற்றும் பெண் தலைமைத்துவக் குடும்ப பெண்கள் ஆகியோருக்கு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

Read more...

வறிய மாணவர்களுக்கு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் அப்பியாசக் கொப்பிகளை வழங்கி வைத்தார்

வறுமையால் எவரும் கல்வியை இழந்து விடக்கூடாது  என்ற நோக்கில் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் கல்விக்கான உதவித்திட்டத்தின் கீழ் வறிய மாணவர்களுக்கு அப்பியாசக் கொப்பிகள் வழங்கும் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.

Read more...

மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சின் அமைச்சரவை ஆலோசனைக் கூட்டம் இடம்பெற்றது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சின் அமைச்சரவை ஆலோசனைக்கூட்டம் அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் தலைமையில் யாழ்ப்பாணம் குருநகரில் உள்ள மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்கள மாநாட்டு மண்டபத்தில் 23 ஜனவரி 2017 அன்று இடம்பெற்றது.

Read more...

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் இணையம் மூலம் வாகன வரி அனுமதிப்பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் சேவையை ஆரம்பித்து வைத்தார்

இலங்கையை இணையம் மூலம் இணைக்கும் ICTAயின் இலங்கையின் இலத்திரனியல் செயல்திட்டத்தின் கீழ் (e Srilanka) இதுவரை பல விடயதானங்கள் இணைக்கப்பட்டு அவை வெற்றிகரமாக இயங்கிக் கொண்டு வரும் இந்த வேளையில் இதுவரை இலங்கையில்  08 மாகாணங்களிலும் இணையம் மூலம் வாகன வருமான வரிப் பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் செயல்த்திட்டம் ஏற்கனவே அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Read more...

புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவிக்கு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரால் துவிச்சக்கரவண்டி வழங்கப்பட்டது

மடு கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட ஆண்டான்குளம் ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலையில் 2016ஆம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த 06 மாணவர்களுக்கு அவர்களை மேலும் ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் துவிச்சக்கரவண்டிகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டுவருகின்றது.

Read more...