செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

தேவைகளை உடையவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டன

மிகவும் தேவைகளை உடைய மக்களுக்கு தம்மால் ஆன உதவிகளை வழங்கும் நோக்கோடு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தனது 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியில் இருந்து கிளிநொச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத் திறனையுடைய முன்னாள் போராளி ஒருவரது பாடசாலை செல்லும் மகளுக்கு துவிச்சக்கர வண்டியும்,

Read more...

தேசிய மட்ட கபடி சாதனையாளர்களுக்கு உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது

மன்னார் மாவட்டத்தின் விளையாட்டுத்துறையை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடான செயற்திட்டத்தின் கீழ் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் தேசிய மட்ட கபடி சாதனையாளர்களுக்கு உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

ஆலயங்களுக்கான கட்டுமானத்திற்கான உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியில் இருந்து மன்னார் மாவட்டத்தின் மிகவும் தேவைகளை உடைய சமயத்தலங்களை புனரமைப்பதற்கான நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் கரப்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு பாதணிகளை வழங்கி வைத்தார்

மன்னார் துள்ளுக்குடியிருப்பு சென் மேரிஸ் விளையாட்டுக்கழகத்தின் கரப்பந்தாட்ட அணியினரை ஊக்குவித்து அவர்களை தொடர்ந்து பல சாதனைதளை உருவாக்கும் சிறந்த வீரர்களாக  வளர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கோடு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் தனது 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியில் இருந்து நிதியை ஒதுக்கி கரப்பந்தாட்ட வீரர்களுக்காக பாதணிகளை கொள்வனவு செய்து கழகத்தின் நிர்வாகியிடம் 07 நவம்பர் 2016 அன்று  மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்டது.

Read more...

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஆலயங்களுக்கான உதவித்திட்டத்தை வழங்கி வைத்தார்

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து மன்னார் மாவட்டத்தின் மாவிலங்கேணி புனித அடைக்கலமாதா ஆலயம் மற்றும் முருங்கன் மெதடிஸ்த திருச்சபை ஆகியவற்றுக்கு அவர்களது தேவைகளின் அடிப்படையில்  ஆலய புனரமைப்பு பணிகளுக்காக தலா 50,000.00 ரூபாவிற்கான காசோலைகளை 07 நவம்பர் 2016 அன்று  மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து  வழங்கப்பட்டது.

Read more...

தேசிய மட்ட கபடி சாதனையாளர்களுக்கு உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது

மன்னார் மாவட்டத்தின் விளையாட்டுத்துறையை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடான செயற்திட்டத்தின் கீழ் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது 2016ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (ஊடீபு) நிதியில் இருந்து மன்னார் கட்டையடம்பன் அரசினர் தமிழ்கலவன் பாடசாலையின் கபடி அணியினருக்கு அவர்களது தேசிய மட்ட சாதனையை பாராட்டி அவர்களுக்கான கபடி சீருடைகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான காசோலையினை 12 நவம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து அமைச்சர் அவர்களால் கல்லூரியின் ஆசிரியரிடம் வழங்கப்பட்டது.